Mondhygiënist -Kostenoverzicht

Met ingang van 1 januari 2018 veranderen er een aantal zaken rondom parodontale behandelingen. Zo zijn er niet langer verschillende tarieven voor tandartsen en mondhygiënisten en zijn de werkzaamheden conform de nieuwe tariefcodes duidelijk omschreven. Voorafgaand aan de behandeling kunt u informatie inwinnen over uw vergoedingen bij uw zorgverzekeraar. De basisverzekering vergoedt veel verschillende tandheelkundige behandelingen voor verzekerden tot 18 jaar.

Oude situatie
T52 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 56,48
T54 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 81,75
T56 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist  € 108,65

T51 Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 75,30
T53 Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 108,65
T55 Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts  € 144,68

Nieuwe situatie
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor 2018 wettelijk bepaald dat er geen verschil meer is in het tarief per behandelaar en de omschrijving voor de parodontale behandeling transparant moet zijn voor zowel patiënt als zorgverlener. Dit heeft geleid tot nieuwe tariefcodes en tarieven, plus een specifieke omschrijving welke werkzaamheden tot die tariefcodes behoren:

T41 Beperkt consult parodontale nazorg  € 58,02
T42 Consult parodontale nazorg  € 83,99
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg  € 111,62
T44 Complex consult parodontale nazorg  € 148,64

 

Preventieve mondzorg (M-codes)

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 12,39
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 12,39
M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten € 12,39
M10 Fluoridebehandeling, methode I € 27,63
M20 Fluoridebehandeling, methode II € 22,10

Share This