Mondhygiënist - Meer informatie

Meer informatie over de mondhygiënist is te vinden op de officiële website van de Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten (NVM) en het KwaliteitsRegister voor Mondhygiënisten (KRM).

Daarnaast kunt u terecht op de website allesoverhetgebit.nl. Deze website is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Op de website kunt u terecht voor betrouwbare en onafhankelijke informatie over de mondgezondheid.

Als u vragen heeft of een afspraak voor intake bij de mondhygiënist wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via info@tandartsenpraktijkbrouwhuis.nl of tel. 0492-511811.

Share This