Kostenoverzicht

Het klikgebit zit in de basisverzekering.

Wanneer u tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt die los zit, kunnen we de mogelijkheid voor het maken van een klikgebit op de implantaten voor u onderzoeken. De kosten van de implantaten worden voor 100% vergoed vanuit de basisverzekering na goedkeuring van uw zorgverzekeraar. We zullen voor de aanvraag bij de zorgverzekeraar zorgen. U betaalt bij goedkeuring alleen een wettelijke eigen bijdrage, plus een eigen deel voor de protheses wat ongeveer 350-450 euro zal zijn. 

Kronen en bruggen op implantaten zitten in de aanvullende tandartsverzekering.

De kosten voor het plaatsen van de implantaten ten behoeve van het maken van kronen en bruggen zitten niet in de basisverzekering, vaak wel in de aanvullende tandartsverzekering.

Prijsindicatie voor het enkeltandsvervanging (inclusief materiaal- en techniekkosten):

  • Consult, röntgenfoto’s en het plaatsen van één implantaat: 850 euro.
  • Kroon op implantaat inclusief opbouw en het plaatsen: 850 euro.
  • Aanvullende botopbouw tegelijkertijd met het plaats van het implantaat: 250 euro. (indien van toepassing)

Onze praktijk hanteert voor 80% van de meest gangbare implantologie een vaste prijs voor de volledige implantologische behandeling inclusief materiaal- en techniekkosten. Aan elke patiënt zal een schriftelijke offerte worden verstrekt vóór de daadwerkelijke behandeling.

  • Klikgebit
  • Vergoeding vanuit de basisverzekering
  • Solitaire implantologie
  • Implantaten ten behoeve van kroon- en brugwerk
  • Prothesewerk
  • Implantoloog NVOI-geregistreerd
Share This