De Behandeling

Binnen onze praktijk wordt de behandeling met implantaten volgens de landelijke richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) uitgevoerd. Hierdoor vindt een implantologiebehandeling bij ons in een gestructureerde en geprotocolleerde wijze, met als doel een duurzame vervanging van uw ontbrekende tanden en kiezen.

Praktisch gezien, bestaat de behandeling uit de volgende stappen:

Het intake gesprek & aanvullend onderzoek

De eerste keer dat u onze praktijk bezoekt zullen we gericht naar uw hulpvraag kijken. Uw mondgezondheid, algehele gezondheid en medicatiegebruik zullen in kaart worden gebracht. We zullen röntgenfoto’s bij u maken om de kwaliteit, hoogte en breedte van uw kaakbot te beoordelen.

Aan de hand van deze informatie zullen we verschillende behandelopties aan u voorleggen, met uitleg over de voor- en nadelen van elke behandeloptie. Een begroting zal worden opgesteld. We zorgen tevens voor de aanvraag bij uw zorgverzekeraar.

Het plaatsen van de implantaten

Alle implantaatplaatsingen worden door onze ervaren NVOI-erkende implantoloog Dr. Xi verzorgd om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Dr. Xi is tevens werkzaam op de afdeling Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in het Radboudumc. De behandeling verloopt pijnloos en duurt circa 30 minuten. Bij angstige patiënten worden voorafgaande aan de behandeling rustgevende medicijnen voorgeschreven. Tijdens de behandeling wordt er steriel gewerkt conform de landelijke richtlijn voor infectiepreventie. Als u meer dan één implantaat nodig hebt, worden de overige implantaten vrijwel altijd in dezelfde behandeling geplaatst. Bij voortanden zetten we vaak de tijdelijke kroon meteen op het geplaatste implantaat zodat u de praktijk niet verlaat zonder een voortand.

De nazorg

U krijgt na de behandeling informatie van ons over de nazorg, een pijnstiller en mondspoelmiddel voor de eerste 3 à 5 dagen. Een implantaat heeft 8 tot 12 weken nodig om vast te groeien in de kaak. In deze periode dient u het tandvlees rondom het implantaat schoon te houden en mag u het implantaat niet of slechts heel beperkt belasten. U krijgt een tijdelijke voorziening om de esthetiek en kauwfunctie zo veel mogelijk te waarborgen.

Het vervaardigen van de kroon/brug/klikgebit

Nadat het implantaat goed is vastgegroeid, gaat onze restauratieve tandarts Sophie van Wagensveld de kroon, brug of een klikgebit op het geplaatste implantaat maken. Bij ons worden alleen originele merkonderdelen gebruikt op de implantaten zodat de fabrieksgarantie van het implantaat geldig blijft. Onze kronen, bruggen en kliksystemen op implantaten worden door landelijk erkende tandheelkundige laboratoria gemaakt om een onderscheidende kwaliteit te kunnen bieden. Er wordt een röntgenfoto van het implantaat gemaakt om het eindsituatie te controleren.

De jaarlijkse controle van de implantaten

Plaque en tandsteen op de implantaten kunnen ontsteking veroorzaken van het tandvlees en kaakbot rondom de implantaten. Deze ontsteking kan leiden tot botverlies en uiteindelijk verlies van het implantaat. Om ontsteking rondom de implantaten te voorkomen dient u de implantaten volgens instructie dagelijks te reinigen. Eens per jaar worden de implantaten door ons professioneel gereinigd. Deze jaarlijkse controle is belangrijk zodat we bij ongewenste ontwikkelingen direct kunnen ingrijpen.

Als u vragen over de behandeling heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

  • Klikgebit
  • Vergoeding vanuit de basisverzekering
  • Solitaire implantologie
  • Implantaten ten behoeve van kroon- en brugwerk
  • Prothesewerk
  • Implantoloog NVOI-geregistreerd
Share This